Ons Oplossings

Bou ‘n familie

Aan die begin met ons volwasse lewens, na skool of studies, vorm ons verhoudinge wat na verloop van tyd dikwels gevier word deur ‘n jeuglike geleentheid waar twee jong mense saamgevoeg word in ‘n huwelik. Die jong getroude paartjie droom dikwels om ‘n tuiste te skep vir hulself en hulle (toekomstige) familie, alhoewel hulle steeds ‘n  kontant tekort kan ervaar. Die realiteit van die lewe is egter dat die jong paartjie van nou af die grootste gedeelte van hul inkomste sal  aanwend vir die finansiering van hul lewensstyl, en vir die onderhoud  en behoorlike opvoeding van hul kinders.

Alhoewel jy of jou gade ‘n bietjie of selfs geen ervaring of kennis van finansiële produkte of finansiële beplanning per se mag hê nie, kan Pentagon Financial Solutions Pretoria (Edms.) Bpk. vir jou kundige leiding verskaf  deur hierdie tydperk waarin jou familie se finansiële vereistes en behoeftes so dramaties verander.  In die meeste gevalle word ‘n behoorlike finansiële plan vir ‘n familie baseer op onder andere  die bepalings van die finansiële ooreenkoms (die voorhuwelikse kontrak) wat tussen jou en jou gade gesluit is voor julle getroud is.

Die mees pertinente risiko’s gedurende enige lewensfase moet ten alle tye op ‘n koste effektiewe, dog samehangende wyse aangespreek word. Dit sluit die beskerming van jou inkomste tydens onvoorsiene siekte of ongeskiktheid, hoë vlakke van skuld en die voorsiening vir jou kinders se opvoeding in. Alle faktore wat belangrik is vir die finansiële gesondheid van jou familie moet hier in ag geneem word. In hierdie proses moet die eroderende uitwerking wat inflasie op jou batewaarde het , ook voortdurend in ag geneem word.

Ons is in staat om  ‘n kliënt te voorsien van advies en voorstelle  vir die toepaslike produk oplossings wat onder andere insluit  Inkomste Bekerming vir beide gades wat beskerming sal bied teen ‘n uitgebreide periode van siekte,  Lewensdekking vir beide gades om aan hul familie te voorsien in die geval van afsterwe, asook hulp in die belegging van spaargeld in ‘n gediversifiseerde portefeulje volgens die kliënt se individuele risikoprofiel. Ons kan jou behulpsaam wees in die opstel van jou testament en raad verleen in die benoeming van voogde of trustees met die regte profiel om te verseker dat die familie wat jy agterlaat, behoorlik en met finansiële verantwoordelikheid versorg word.